fyqt.net
当前位置:首页 >> 亼组词 >>

亼组词

亼[jí] 凡亼 从亼 亼秉 亼 ◎ 古同“集”。 【说文解字】三合也,从入一,象三合之形[1] ,凡亼之属皆从亼,读若集,秦入切。臣铉等曰:此疑只象形,非从入一也。[1] 据《通宝宝录,群魔篇》所记,亼秉淫秽生,头大腹鼓,体坚逾钢,动如脱...

亼[jí] 凡亼 从亼 亼秉 亼 ◎ 古同“集”。 【说文解字】三合也,从入一,象三合之形[1] ,凡亼之属皆从亼,读若集,秦入切。臣铉等曰:此疑只象形,非从入一也。[1] 据《通宝宝录,群魔篇》所记,亼秉淫秽生,头大腹鼓,体坚逾钢,动如脱...

[míng ] 1.亮,与“暗”相对:~亮。~媚。~净。~鉴(a.明镜;b.指可为借鉴的明显的前例;c.明察)。~灭。~眸。~艳。~星。~珠暗投(喻怀才不遇或好人失足参加坏团伙,亦泛指珍贵的东西得不到赏识)。 2.清楚:~白。~显。~晰。~了。...

汉字:会 拼音:huì/guì/kuaì guì 名词 会稽会(guì 桂)稽:郡名,包括今江苏东南部及浙江东部一带,东汉以后 郡制设在山阴(今浙江绍兴市柯桥区、越城区)。 演变过程 huì (1) (会意。从亼,曾剩本义:会聚) [get together;assemble] 会,聚...

“今”的组词有: 今天[jīn tiān]说话时的这一天;本日 今文[jīn wén]汉 代称当时通行的隶书为今文,以别于籀书的古文。 方今[fāng jīn]现今;而今 伤今[shāng jīn]忧思今日。 常用以表达对现状的不满。 今回[jīn huí]这次;此回。 造句: 今天是一...

亽这个字怎么读,亽怎么念,亽怎么拼音,亽怎么组词 亽拼音 [jí] [释义]:1.古同“亼”。2.〈韩〉“罗”的省体字。注音用字。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com