fyqt.net
当前位置:首页 >> 二年级上册口算题大全 >>

二年级上册口算题大全

6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13= 39-17= 3×6= 2×9= 3×4= 29+33= 45+26= 5×9= 16-11= 7×4= 54+36= 44-21= 54-36= 29+33= 45+26= 6×6= 3×5= 28-23= 55-27= 4×8= 39+28= 7×9= 7+37= 53-37= 69-60...

6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13= 39-17= 3×6= 2×9= 3×4= 29+33= 45+26= 5×9= 16-11= 7×4= 54+36= 44-21= 54-36= 29+33= 45+26= 6×6= 3×5= 28-23= 55-27= 4×8= 39+28= 7×9= 7+37= 53-37= 69-60...

小学二年级数学(上册) 口算 练习题 日期:___月___日 姓名:________ 用时:___分___秒 成绩:_______ 1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 = 2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 = 3) 60-46= 27) 1...

38+4= 2×3= 3×6= 17+5-8= 24+26= 90-18= 72-18= 15-8+88= 45-20= 6×6= 4×5= 40+26-7= 23+56= 78+22= 2×3= 100-80-3= 97-9= 6×4= 6+22= 19+30+7= 5×3= 12+67= 15+34= 25+20-8= 6×2= 31-2= 73-8= 75-61-5= 3×6= 0+69=...

要相信自己的能力,建议自己做因为:口算能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。

6×8= 72÷9= 20+300= 66-25+39= 26+52= 60-14= 170-90= 35÷5×4= 40÷8= 24÷6= 320+70= 30-56÷7= 56-29= 7×9= 6320-320= 52-(22+9)= 2. 竖式计算。 340+520= 760-280= 460+270= 820-570=

《二年级口算竖式题卡》是哈尔滨出版社出版的一本图书,作者 顾作峰。 《满分题卡多式练·口算竖式题卡·2年级·上》是二年级上册所用到的算数题卡,其内容为书本所学数学的数学方程式以及算法的练习题型,各类题型以简便的方式展示并进行计算其结...

小学二年级数学下册口算题_百度文库 小学二年级数学下册口算题 - 口算练习题,训练学生的口算能力及思维反应能力。对于二年级的学生来说是一份比较好的练习。... 2页 浏览:1732次 wenku.baidu.com/view/7c91a901de80d4d8d15a ... 2011-7-6 小学二...

38+4= 2×3= 3×6= 17+5-8= 24+26= 90-18= 72-18= 15-8+88= 45-20= 6×6= 4×5= 40+26-7= 23+56= 78+22= 2×3= 100-80-3= 97-9= 6×4= 6+22= 19+30+7= 5×3= 12+67= 15+34= 25+20-8= 6×2= 31-2= 73-8= 75-61-5= 3×6= 0+69=。

建议拍照上传

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com