fyqt.net
当前位置:首页 >> 我需要一份小学二年级数学脱式计算题500道,可以下... >>

我需要一份小学二年级数学脱式计算题500道,可以下...

77-46+32 65-38+26 79+19-56 58-36+27 84-27+16= 4+27-16 93+23+94 69-(39-23) 99+(25-24) 77-76+32 61-38+26 79+19-16 16+77-26 18-36+27 87-27+16 30+(23-29) 73-23-4 93-(39-23) 71-(25-24) 99-46+32 65-39+26 99+99-56 56+94-26 59-36+2...

77-46+32 65-38+26 79+19-56 (58-34)÷8 84-27+16= 4+27-16

一、脱式计算 77-46+32 65-38+26 79+19-56 69-(39-23) = = = = = = = = (2+7)×8 945-424 819-805 797-53 748-352 475-388 = = = = = = = = = = = = (58-34)÷8 84-27+16 4+27-16 99+(25-24) = = = = = = = = 6×(2+6) 453-158...

把计算过程完整写出来的运算,也就是脱离竖式的计算。在计算混合运算时,通常是一步计算一个算式(逐步计算,等号不能写在原式上),要写出每一步的过程。 例如:250÷50+12×4 =5+48 =53

(5 + 6) × 2 (3 + 2) ÷ 1 (4 - 10) × 2 (4 + 10) × 6 (40 + 8) ÷ 8 (7 + 7) × 2 (8 + 10) × 10 8 + 15 ÷ 3 7 + 10 ÷ 5 8 - 10 × 7 2 - 9 × 7 6 + 5 × 4 18 ÷ 6 × 3 (6 - 3) × 2 (9 + 4) × 6 2 × 8 × 7 (7 - 6) × 4 (9 + 8...

970一290 =970-300+10 =(970-300)+10 =670+10 =680 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,谢谢。

200÷20×30 = = 85+14×20 = = 95÷(65-56) = = 120+36×4 = = 32×97 = = 85×91÷7 = = 67×(2×3) = = 43+943÷6 = = 91×3+149 = = 93×6+124 = = 324÷7+635 = = 44×30÷3 = = 221+22×4 = = 481×6×0 = = 384×6×7 = = 40÷2×174 = = 147+72÷8 = = 9×(9...

最佳答案77-46+32 65-38+26 79+19-56 56+74-26 = = = = = = = = 58-36+27 84-27+16= 4+27-16 = = = = = = 93+23+94 69-(39-23) 99+(25-24) = = = = = = 77-76+32 61-38+26 79+19-16 16+77-26 = = = = = = = = 18-36+27 87-27+16 30+(23-29) = ...

2、脱式计算 24+12÷6 35-63÷7 5×8-39 (23+49)÷8 48-18÷3 (52-45)×6 23+5×8 2×6+37 90-3×9 8×7-34 7×5+18 32÷4+25 72÷(24-16) (34+47)÷9 56-2×6

脱式计算,即递等式计算,把计算过程完整写出来的运算,也就是脱离竖式的计算。在计算混合运算时,通常是一步计算一个算式(逐步计算,等号不能写在原式上),要写出每一步的过程。一般来说,等号要往前,不与第一行对齐。也就是离开原式计算。举...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com