fyqt.net
当前位置:首页 >> 2^(1+log2^3)=? >>

2^(1+log2^3)=?

log1/2(2/3) =log1/2(2)-log1/2(3) =-1+lg2(3) =-1+1.585 =0.585

望采纳

【1】 log(2)[4^x[+2^[log(2)[x²-3]0 2x+x²-3=0 x²+2x-3=0 (x+3)(x-1)=0 得:x=-3或x=1 【2】 =[lg2+lg5]+log(3)[3³]+3^[1-log3^2] =lg10+3+3^[log3(3/2)] =1+3+(3/2) =11/2

对,这两个是相等的

1、解:由,log2^x+log2^(3*2^n-1-x)大于等于2n-1 去对数得: x*[3*2^(n-1)-x]》2^(2n-1) 即:2x²-(3*2^n)*x+2^(2n)《0 (2x-2^n)*(x-2^n)《0 所以, 2^(n-1)《x《2^n 再由题定义域: 0

如图所示

可化为(2^x-3^(x+1))(2^x+3^x)=0 =>2^x=3*3^x =>(2/3)^(x)=3 =>x=log(2/3)[3]

% a=20*2.0.^(0:1/3:log2(44100/2/20*2^(-1/6)))' g = 44100/2/20*2^(-1/6); % g = 982.2158;f = log2(g); % f = 9.9399;d = [0:1/3:f]; % d 为 1×30 double数组c = d'; % c 为 30×1 double数组a = 20*2.0.^c; % 2 的 c 次方乘以 20 ,为 30×1 d...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com