fyqt.net
当前位置:首页 >> 2的x次方<3怎么改为log2底3>x >>

2的x次方<3怎么改为log2底3>x

2^x < 3 log 2^x < log 3 x< log 3

(1) x > 0: 3^x > 2^x x < 0: 3^x < 2^x (2) x > 1: log(3)x < log(2)x 0 < x < 1: log(3)x > log(2)x (3) a越接近于1,图像越像y = 1 a越接近于1,图像越接近x = 1

(1)定义域为:-10,值域为:(0,+∞)

解: 对数有意义,底数>0且底数≠1,真数>0 5x+3≠1,x≠-2/5 5x+3>0,x>-3/5 指数函数有意义,底数a>0且a≠1 分类讨论: (1) a>1时,a^x -1>0 x>0,又x>-3/5且x≠-2/5,因此x>0 函数的定义域为(0,+) (2) 0

g(x)=x^2-4x+3=(x-3)(x-1)=(x-2)^2-1 y的定义域为g(x)>0, 即x>3 or x3

解得A={x|0≤x≤4},B={x|x²-x>2}={x|x2} 所以A∩B={x|2

你好! (1/2)^(x²+3) > 2^(-4x) = (1/2)^(4x) x² + 3 < 4x x² - 4x + 3 < 0 (x - 1)(x - 3) < 0 1 < x < 3 log2 (x² - 2x - 3) = 1 + log2 (x+1) log2 (x² - 2x - 3) = log2 (2) + log2 (x+1) log2 (x² - 2x - 3)...

2x^2+(m+3)x+2m>0 2[x^2+(m+3)x/2+m]>0 2[x+(m+3)/4]^2-(m+3)^2/8+2m>0 -(m+3)^2/8+2m>0 -m^2-6m-9+16m>0 m^2-10m+9

y=2^(1-x)+3 y-3=2^(1-x) 1-x=log2(y-3) x=1-log2(y-3) 所以反函数为y=1-log2(x-3) x>3

如图,y>1时,x取值范围是(-1,0]∪(5,+∞)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com