fyqt.net
当前位置:首页 >> tAn37° >>

tAn37°

计算器 tan37° = 0.75355405010279

cos37=4/5 sin37°=3/5 tan37°=sin37°/cos37°=3/4

tan60°=tan(23+37)° =(tan23°+tan37°)/(1-tan23°.tan37°) √3=(tan23°+tan37°)/(1-tan23°.tan37°) tan23°+tan37° +√3tan23°.tan37° =√3

tan37°= 0.75355405010279415707395644862159

解: 37°不是特殊角 所以需要用计算器 sin37°=0.602 cos37°=0.799 tan37°=0.754 sin37°≈5分之3 cos37°≈5分之4 tan37°≈4分之3

-0.84

勾三股四弦五中的勾三对的角刚好是37°,股四对的角是53° 所以: sin37°=cos53°=3/5=0.6 cos37°=sin53°=4/5=0.8 tan37°=ctan53°=3/4=0.75 ctan37°=tan53°=4/3 这是三角函数中比较少有的结果是有理数的角度。

tan²37°等于9/16 tan37°=3/4 tan²37°=3/4x3/4=9/16

sin37=3/5 cos37=4/5 tan37=3/4 cot37=4/3 通过勾三股四定理得出 画个图就能理解 好好听课呀 sin53=4/5 cos53=3/5 tan53=4/3 cot53=3/4 初中三角函数两角和与差的三角函数: cos(α+β)=cosα·cosβ-sinα·sinβ cos(α-β)=cosα·cosβ+sinα·sinβ sin(α±β...

应该是:arctan¾=37° tan37°=¾

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com